M.Takalloo
قوانین تجربه کاربری

11 قانون مهم در ux

 • قانون تناسب ( Fitts’ Law )

زمان دست یابی به یک هدف، تابعی است از فاصله‌ی ما به هدف و اندازه آن.

 • قانون هیک ( Hick’s Law )

مدت زمان لازم برای اتخاذ یک تصمیم، با تعداد و میزان پیچیدگی موارد انتخابی، رابطه‌ی مستقیم دارد.

 • قانون جِیکوب ( Jacob’s Law )

کاربران بیشتر وقت خود را در سایت های دیگر سپری می‌کنند. به عبارتی بهتر، کاربران ترجیح می‌دهند سایت شمـا همانند همه سایت‌هـای دیگـری که می‌شناسند، بررسی کند.

 • قانون میلر ( Miller’s Law )

به صورت میانگین هر فرد تنها میتواند  2 +- 7 مورد را در حافظه فعـال خود ( بخشی از حافظه کوتــاه مدت ) به خاطر سپارد.

 • تیغ اکهام ( Occam’s Razer )

یک قاعده‌ی حـل مسئلـه است کــه در آن ساده‌تریـن راه حــل بـه نوعی پردازش شود که به راه حل صحیح  تبدیل شود. در واقع هنگامی که راه حل‌های متعدد و متقابل برای حل یک مسئله ارائه می شود، باید راه حلی را انتخاب کرد که حداقل پیش فرض را دارا باشد.

 • اصل پارِتو

اصل پارتو چنین بیان می کند که در بسیاری از اتفاق‌ها تقریبا ۸۰٪ از اثرات، ناشی از ۲۰٪ علل است.

 • قانون تسلر (Tesler’s Law )

کـه همچنین بـا نـام قانـون حفاظت از پیچیدگی شناخته می‌شود، بدین گونه بیان می کند که هر سیستمی مقدار معینی پیچیدگی در خود دارد که نمی‌توان آن را کاهش داد.

 • اثر وُن رستورف (Von Restorff Effect )

نام دیگر آن اثر جداسازی است. این اثر بدین صورت پیش بینی می کند، زمانی که چندین شی شبیه به هم به نمایش گذاشته می‌شود، آن یکی که با بقیه تفاوت دارد، احتمال بیشتری برای به یادآوریش وجود دارد.

 • اثر زیگارنیک (Zeigarnik Effect )

مردم وظایفی را که به اتمام نرسیده اند یا دچار وقفه شده اند را بهتر از وظایف تمام شده به یاد می آورند

 • آستانه دوهرتی (Doherty Threshold )

زمانی که یک کامپیوتر با کاربرانش با سرعت بالا تعامل دارد (کمتر از ۴۰۰ میلی ثانیه) که به عبارتی بهتر این اطمینان را می‌دهد دیگر کاربر نباید صبر کند، بهره وری افزایش می یابد.

 • اثر موقعیت سریالی (Serial Position Effect )

کاربران معمولا اولین و آخرین مورد از هر سری را بهتر به خاطر می‌آورند.

پاسخی بنویسید