M.Takalloo

آرشیو دسته بندی: روانشناسی

قوانین تجربه کاربری

11 قانون مهم در ux

قانون تناسب ( Fitts’ Law ) زمان دست یابی به یک هدف، تابعی است از فاصله‌ی ما به هدف و اندازه آن. قانون هیک ( Hick’s Law ) مدت زمان لازم برای اتخاذ یک تصمیم، با تعداد و میزان پیچیدگی موارد انتخابی، رابطه‌ی مستقیم دارد. قانون جِیکوب ( Jacob’s Law ) کاربران بیشتر وقت خود را در سایت های دیگر سپری […]

نظریه انگیزشی روم

تاریخچه نظریه روم در حالی مازلو و هرزبرگ به رابطه بین نیازهای درونی و نتیجه تلاش ناشی از انجام آن ها را بررسی می کردند، در سال 1964، استاد کانادایی در رشته روانشناسی، ویکتور روم، نظریه انتظارات را توسعه داد. نظریه انتظارات روم، برای اولین بار تلاش را که برگرفته از انگیزه است ،از عملکرد […]