M.Takalloo
گیمیفیکیشن چیست؟

Gamification (گیمیفیکیشن) چیست؟

گیمیفیکیشن یکی از کلمات شناخته شده در دنیای تجارت امروز است. این مفهوم میتواند روشی برای فروش و بازاریابی باشد یا اینکه راهکاری برای مدیریت رفتار افراد و یا حتی روشی برای درگیر کردن و تمرین دادن کاربران در محیط های پیچیده.

زیکرمن گیمیفیکیشن را : پروسه تفکر بازیگونه و استفاده از مکانیک بازی ها برای درگیر کردن کاربران و حل مشکلات تعریف میکند.

گیمیفیکیشن راهکاری است برای استفاده از روانشناسی و تجربه موفقیت در ساختار بازی ها ، در موضوعاتی که عموما به طور جدی مطرح میشوند.

یک مثال موفق و بسیار بزرگ گیمیفیکیشن مسئله Open Badges و نشان های الکترونیکی است.در آینده این موضوع را به صورت شفاف توضیح خواهم داد.

گیمیفیکشن میتواند با درگیر کردن کاربر با تجربه مورد نظر ، کارایی و کارکرد او را در راستای تحقق اهداف سیستم افزایش دهد. مفاهیم روانشناسی گسترده ای همچون درگیری ذهنی ، انگیزش ، رانه ها و … را در خود جای میدهد. اگر بخواهیم گیمیفیکیشن را از متدلوژی روانشناسی مورد بحث قرار دهیم ، روشی رفتاری است که شامل مفاهیم رفتار ، تقویت ، عمل و تنبیه میشود.

وبلاگ من را دنبال کنید تا در آینده بیشتر با گیمیفیکیشن آشنا شوید.

پاسخی بنویسید