M.Takalloo

بایگانی برچسب: قوانین تجربه کاربری

قوانین تجربه کاربری

11 قانون مهم در ux

قانون تناسب ( Fitts’ Law ) زمان دست یابی به یک هدف، تابعی است از فاصله‌ی ما به هدف و اندازه آن. قانون هیک ( Hick’s Law ) مدت زمان لازم برای اتخاذ یک تصمیم، با تعداد و میزان پیچیدگی موارد انتخابی، رابطه‌ی مستقیم دارد. قانون جِیکوب ( Jacob’s Law ) کاربران بیشتر وقت خود را در سایت های دیگر سپری […]