M.Takalloo

بایگانی برچسب: محمد تکلو

گیمیفیکیشن چیست؟

Gamification (گیمیفیکیشن) چیست؟

گیمیفیکیشن یکی از کلمات شناخته شده در دنیای تجارت امروز است. این مفهوم میتواند روشی برای فروش و بازاریابی باشد یا اینکه راهکاری برای مدیریت رفتار افراد و یا حتی روشی برای درگیر کردن و تمرین دادن کاربران در محیط های پیچیده. زیکرمن گیمیفیکیشن را : پروسه تفکر بازیگونه و استفاده از مکانیک بازی ها […]